KUMMÎ, Şeyh Sadûk - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUMMÎ, Şeyh Sadûk

bk. İBN BÂBEVEYH, Şeyh Sadûk
İmâmiyye Şîası’nca benimsenen dört hadis kitabından ikincisinin yazarı, hadis ve fıkıh âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER