KUTBÜDDİN BAHTİYÂR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUTBÜDDİN BAHTİYÂR ile İLİŞKİLİ MADDELER

قطب الدين بختيار
ÇİŞTİYYE
Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye (ö. 633/1236) nisbet edilen Hindistan’ın ilk ve en büyük tarikatı.
Şeyhi
ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatının kurucusu.
Müridi ve halifesi
FERÎDÜDDİN MES‘ÛD
Hindistanlı Çiştî şeyhi.
Müridi
HAMÎDÜDDİN NÂGEVRÎ
Hindistanlı sûfî ve âlim.
Dostu
BAHÂEDDİN ZEKERİYYÂ
Sühreverdiyye tarikatının Hindistan ve Pakistan’a yayılmasını sağlayan sûfî.
Çağdaşı
EVHADÜDDÎN-i KİRMÂNÎ
Mutasavvıf-şair.
Çağdaşı
SÜHREVERDÎ, Şehâbeddin
Sühreverdiyye tarikatının kurucusu, müfessir ve muhaddis.
Çağdaşı
TEBRÎZÎ, Celâleddin
Sühreverdiyye tarikatının Bengal’de yayılmasını sağlayan ilk mutasavvıflardan.
Çağdaşı
İLTUTMIŞ
Delhi Sultanlığı’nın gerçek anlamda kurucusu kabul edilen Türk asıllı hükümdar (1211-1236).
Kabrinin yakınında bulunduğu mimari yapı
KUTUB MİNÂR
Hindistan’ın Delhi şehrinde bulunan Kuvvetü’l-İslâm Camii’nin aynı zamanda zafer âbidesi olarak yapılan minaresi.
FERGANA
Orta Asya’da coğrafî bir bölge.
ECMÎR
Hindistan’da Racastan eyaletinin ikinci büyük şehri ve Çiştiyye tarikatının merkezi.
ÇIRÂĞ-ı DEHLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı meşhur sûfî.
MEVDÛD-i ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatı şeyhi.
GÎSÛDIRÂZ
Hindistanlı mutasavvıf, Çiştî şeyhi.
GENGÛHÎ, Abdülkuddûs
Çiştiyye tarikatının Sâbiriyye koluna mensup Hindistanlı mutasavvıf şair.
HAMÎD KALENDER
Çiştiyye tarikatına mensup mutasavvıf-şair.
HAMÎDÜDDİN SİVÂLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı sûfî.
HÂNSEVÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hintli mutasavvıf.
KELÎMULLAH-ı CİHÂNÂBÂDÎ
Çiştiyye tarikatına mensup sûfî ve âlim.
MÎRHORD
Çiştiyye tarikatının tarihine dair Siyerü’l-evliyâʾ adlı Farsça eserin müellifi.
NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
Hindistan’da Çiştiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER