KUTBÜDDİN et-TAHTÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUTBÜDDİN et-TAHTÂNÎ

bk. RÂZÎ, Kutbüddin
İbn Sînâ geleneğine mensup mantık, felsefe ve din âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER