LÂMİYYETÜ’l-ARAB - TDV İslâm Ansiklopedisi

LÂMİYYETÜ’l-ARAB

لاميّة العرب
bk. ŞENFERÂ
Kendisine nisbet edilen Lâmiyyetü’l-ʿArab adlı kasideyle tanınan Câhiliye şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER