LUGAT-ı HALÎMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

LUGAT-ı HALÎMÎ

bk. BAHRÜ’l-GARÂİB
Fâtih ve II. Bayezid devri âlimlerinden Lutfullah Halîmî’nin hazırladığı manzum Farsça-Türkçe sözlük.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER