MA‘BEDİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MA‘BEDİYYE

المعبديّة
bk. SEÂLİBE
Hâricîler’in daha çok Horasan’da yayılan Acâride kolundan ayrılmış tâli bir fırka.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER