MA‘DÛMİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MA‘DÛMİYYE

المعدوميّة
bk. HAYYÂT, Ebü’l-Hüseyin
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolüne mensup kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER