MAHMÛD-ı PESÎHÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMÛD-ı PESÎHÂNÎ

محمود پسيخاني
bk. NOKTAVİYYE
Hurûfîliğin Mahmûd-ı Pesîhânî’ye (ö. 831/1428) nisbet edilen kolu.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER