MAHMUD NEDİM PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAHMUD NEDİM PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Döneminde Dahiliye nâzırlığı yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Dikkatini çektiği ve sadâret mektupçuluğunu yaptığı kişi
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Maiyetinde Tuna cephesinde bir süre görev yaptığı kişi
ÖMER LUTFİ PAŞA
Osmanlı kumandanı ve devlet adamı.
Yerine Hariciye nâzır vekilliği yaptığı kişi
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Selefi, yakın adamlarını merkezden uzaklaştırdığı kişi
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Sürgün ettiği devlet adamlarından
ŞİRVÂNÎZÂDE MEHMED RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sürgün ettiği devlet adamlarından
HÜSEYİN AVNİ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Halefi, muhalifi
MİDHAT PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Selefi
AHMED ESAD PAŞA
Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından.
Üss-i İnkılâb adlı eserinde hakkında suçlamalarda bulunan kişi
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Yaptığı görev
ÂMEDCİ
Osmanlı devlet teşkilâtında Dîvân-ı Hümâyun’a bağlı Âmedî Kalemi’nin âmiri.
Üye olarak görev yaptığı meclis
MECLİS-i ÂLÎ-i TANZÎMAT
26 Eylül 1854’te kurulan ve Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’nin yasama yetkisini üstlenen yüksek yasama organı.
Daire sayısını ve üye sayısını azalttığı, başkanlığını yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
Nâzırlık yaptığı nezâret
BAHRİYE NEZÂRETİ
17 Mart 1867 tarihinde kaptanpaşalık teşkilâtının yerini alan müessese.
Bir süre lağvettiği nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
İrtibatlı olduğu cemiyet
YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ
1865-1876 yılları arasında Osmanlı aydınlarının idareye karşı oluşturduğu muhalif topluluk.
Taraftar olan devlet adamlarını görevden uzaklaştırdığı ıslahat programı
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Devlet aleyhinde maddeler taşıdığı iddiasıyla imtiyazını feshederek Baron Hirsch ile yeni bir anlaşma yaptığı demiryolu
RUMELİ DEMİRYOLU
İstanbul’u Balkan şehirleriyle Avrupa’ya bağlayan demiryolu hattı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Vali olarak görev yaptığı yer
SAYDA
Lübnan’ın Akdeniz kıyısında bir şehir.
Vali olarak görev yaptığı yer
İZMİR
Ege bölgesinin en büyük şehri ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görev yaptığı yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Kendi isteğiyle vali olarak görevlendirildiği yer
TRABLUSGARP
Libya’nın başkenti, tarihî bir şehir ve eski bir Osmanlı eyaleti.
Vali olarak görevlendirildiği yer
KASTAMONU
Karadeniz bölgesinin batı kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sürgüne gönderildiği yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Vali olarak görevlendirildiği yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER