MAHMUD ŞEVKET PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAHMUD ŞEVKET PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı, tahttan indirilmesinde etkili olduğu padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Tahtta çıkarılmasında etkili olduğu padişah
MEHMED V
Osmanlı padişahı (1909-1918).
Silah satın alma komisyonunda beraberinde çalıştığı kişi
HÜSEYİN TEVFİK PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve matematikçisi.
Kabinesinde Harbiye nâzırı olduğu kişi
İBRÂHİM HAKKI PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Harbiye nâzırı olduğu kişi
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Mekteb-i Harbiyye’yi ıslah çalışmalarında muavinliğini yaptığı kişi
GOLTZ, Wilhelm Colmar von der
Prusyalı mareşal ve Osmanlı müşiri.
Başında İstanbul'a gelerek sıkı yönetim ilan ettiği ordu
HAREKET ORDUSU
Otuzbir Mart Vak‘ası’nı bastırmak üzere Selânik’ten İstanbul’a gelen ordu.
Desteğiyle sadrazam olduğu, yönetimde anlaşmazlık yaşadığı ve öldürülmesinde rolü olduğu iddia edilen cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Mekke-Medine telgraf hattının yapılmasına memur edildiği proje
HİCAZ DEMİRYOLU
II. Abdülhamid tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen demiryolu.
Mezun olduğu ve ders verdiği mektep
HARBİYE
II. Mahmud zamanında 1835’te subay yetiştirmek üzere açılan askerî mektep.
Doğduğu yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Vali olarak görev yaptığı yer
KOSOVA
Yugoslavya’ya bağlı özerk bölge iken bugün Kosova’da Birleşmiş Milletler Muvakkat Sivil Yönetimi idaresinde müstakil bir bölge.
Türbesinin bulunduğu yer
ÂBİDE-i HÜRRİYET
İstanbul’da Şişli semtinde II. Meşrutiyet’in hâtırası olarak yapılmış anıt.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER