MAKĀSIDÜ’l-FELÂSİFE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAKĀSIDÜ’l-FELÂSİFE

مقاصد الفلاسفة
bk. GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER