MAKBÛLÂT - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAKBÛLÂT

المقبولات
bk. BEŞ SANAT
Kıyas türlerinin uygulama alanları için kullanılan bir mantık terimi.

bk. ZANNİYYÂT
Farklı derecelerde zan ifade eden önermeler için kullanılan mantık ve felsefe terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER