MAKTA‘ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAKTA‘

مقطع
bk. BEYİT
Arap nazım sisteminde en küçük nazım birimi.

bk. GAZEL
Eski şiirin en çok kullanılan ve sevilen nazım şekli.

bk. KASİDE
Arap, Fars ve Türk şiirinde en çok kullanılan eski ve uzun bir form.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER