MA‘MERİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MA‘MERİYYE

المعمريّة
bk. MUAMMER b. ABBÂD
Basra Mu‘tezile ekolünün ileri gelen âlimlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER