MATRAKÇI NASUH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MATRAKÇI NASUH ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eğitim gördüğü yer
ENDERUN
Osmanlılar’da idarî ve askerî kadronun yetiştirilmesi için teşkil edilen saray eğitim kurumu.
Döneminde Enderun'da eğitim gördüğü padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Cemâlü’l-küttâb ve kemâlü’l-hussâb adlı eserini ithaf ettiği padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Döneminde görev yaptığı ve eser telifiyle meşgul olduğu padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Mısır'daki silâh ve mızrak oyunları yarışmalarına katılarak diğer yarışmacıları bertaraf ettiğine dair temessük aldığı kişi
HAYIR BEY
Osmanlılar’ın ilk Mısır beylerbeyi.
Mecmau’t-tevârîh’in Osmanlı tarihiyle ilgili kısmını takdim ettiği kişi
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
BEYÂN-ı MENÂZİL-i SEFER-i IRÂKEYN
Matrakçı Nasuh’un, Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1536 yılları arasında çıktığı ilk İran seferine dair minyatürlü eseri.
Katıldığı ve menzillerin minyatürlerini hazırladığı sefer
IRAKEYN SEFERİ
Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1533-1535 yılları arasında yaptığı ilk İran seferi.
Kanûnî'nin emriyle ünlü İslâm tarihini Arapça’dan Türkçe’ye çevirdiği, ilâve ve zeyiller yaptığı tarihçi
TABERÎ, Muhammed b. Cerîr
Câmiʿu’l-beyân ve Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk adlı eserleriyle tanınan müfessir, tarihçi, muhaddis ve fakih.
Karaboğdan seferi hakkındaki Fetihnâme-i Karaboğdan adlı eserini yayımlayan kişi
DECEI, Aurel
Osmanlılar hakkında yayınları olan Romanyalı tarihçi.
Çağdaşları tarafından Osmanlı bürolarında kullanılmasının mûcidi olarak nitelendirildiği yazı çeşidi
DİVANÎ
Osmanlı idarî teşkilâtında özellikle resmî yazışmalarda kullanılmak üzere geliştirilen bir yazı çeşidi.
NAKKAŞ
Çeşitli maddeler üzerine resim ve süsleme yapan sanatkâr, ressam, işlemeci.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER