MEÂLİMÜ’s-SÜNEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEÂLİMÜ’s-SÜNEN

معالم السنن
bk. es-SÜNEN
Ebû Dâvûd es-Sicistânî’nin (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER