MEHMED RÜŞDÜ PAŞA, Mütercim - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEHMED RÜŞDÜ PAŞA, Mütercim

bk. MÜTERCİM RÜŞDÜ PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER