MENÂKIB-ı HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MENÂKIB-ı HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ

bk. HACI BEKTAŞ VİLÂYETNÂMESİ
Hacı Bektâş-ı Velî’ye (ö. 669/1271 [?]) dair rivayetleri ihtiva eden menâkıbnâme.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER