MENDERES, Adnan - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MENDERES, Adnan ile İLİŞKİLİ MADDELER

Demokrat Parti’yi birlikte kurdukları ve cumhurbaşkanı olarak kendisine hükümeti kurma görevini veren kişi
BAYAR, Celâl
Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı.
Demokrat Parti’nin kuruluşunda birlikte hareket ettiği kişi
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Hizmetlerinden dolayı İstiklâl madalyasıyla ödüllendirildiği savaş
MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
Başbakanlığı döneminde imzalanan uluslararası ittifak
BAĞDAT PAKTI
1955 yılında Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere arasında kurulan bölgesel savunma iş birliği ittifakı.
Arapça okunma yasağını kaldırdığı namaza davet çağrısı
EZAN
Döneminde tekrar faaliyete geçirilen okul
İMAM-HATİP LİSESİ
Temel öğretime dayalı dört yıllık din öğretimi kurumu.
Döneminde açılan yüksek din öğretimi kurumu
YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ
Dinî konularda araştırmacı, öğretmen ve din görevlisi yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak açılan yüksek okul.
1960 darbesini gerçekleştiren Millî Birlik Komitesi’nin Menderes ve arkadaşlarının idamını isteyen lideri
GÜRSEL, Cemal
Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü cumhurbaşkanı.
1960 darbesini gerçekleştiren Millî Birlik Komitesi’nin idam fikrine karşı olan üyesi
TÜRKEŞ, Alparslan
Türk askeri ve siyasetçisi.
Revival of Islam in Modern Turkey adlı eserinde, döneminde Türkiye’de yaşanan İslamî uyanışı inceleyen yazar
HEYD, Uriel
İsrailli şarkiyatçı, Osmanlı ve Türkiye tarihçisi.
Başbakanlığı döneminde tutuklanan ve hakkında Benim Gözümde Menderes adlı eseri kaleme alan hareket adamı
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
Yazıları ve kitaplarıyla Menderes’in ortaokullara din dersi konulmasına dair politikasını destekleyen yazar
OGAN, Mehmet Râif
Dinî ve millî konularda yazıları ve yayınları bulunan fikir adamı, eğitimci, yazar.
Menderes’in siyaset tarzından etkilenen devlet adamı
İSKENDER MİRZA
Pakistan’ın ilk cumhurbaşkanı.
Özel talimatıyla son tamiratı yapılan cami ve külliye
EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ
İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin kabri çevresinde teşekkül eden külliye.
Kocatepe’de yapılması kararını verdiği cami
KOCATEPE CAMİİ
Ankara’nın Kocatepe semtinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan cami.
Aydın milletvekili olarak görev yaptığı kurum
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
Millî Mücadele’yi yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran yasama organı.
Doğduğu ve TBMM'de milletvekili olarak temsil ettiği şehir
AYDIN
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER