MERVÂNÎLER - TDV İslâm Ansiklopedisi

MERVÂNÎLER

بنو مروان
bk. EMEVÎLER
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER