MESÂNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MESÂNÎ

bk. es-SEB‘U’l-MESÂNÎ
Naslarda Kur’an ve Fâtiha sûresi için kullanılan bir terkip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER