MEVZÛÂTÜ’l-ULÛM - TDV İslâm Ansiklopedisi

MEVZÛÂTÜ’l-ULÛM

موضوعات العلوم
bk. MİFTÂHU’s-SAÂDE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) ilimler tarihi ve tasnifiyle ilgili Arapça biyobibliyografik ve ansiklopedik eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER