MİRKĀTÜ’l-VÜSÛL - TDV İslâm Ansiklopedisi

MİRKĀTÜ’l-VÜSÛL

bk. MİR’ÂTÜ’l-USÛL
Molla Hüsrev’in (ö. 885/1480) fıkıh usulüne dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER