MÜBTEDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÜBTEDÎ

bk. BİDÂYET
Tasavvuf yoluna girme, sülûkün ilk merhalesi ve başlangıcı anlamında bir terim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER