MUDÂDDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

MUDÂDDE

bk. MÜNÂSEBÂTÜ’l-ÂYÂT ve’s-SÜVER
Âyetler ve sûreler arasındaki anlam ilişkisi ve bunu inceleyen bilim dalı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER