ABDÜLAZÎZ el-ALEVÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLAZÎZ el-ALEVÎ

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GĀNE
Ortaçağ’da Batı Afrika Sudanı’nda kurulan bir İslâm devleti.
İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ
Memlükler dönemi devlet adamı, tarih ve coğrafya âlimi, edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER