ABDÜLBAKİ TURAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLBAKİ TURAN

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tefsir, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARZA
Her yıl ramazan ayında, o zamana kadar nâzil olan âyet ve sûreleri Cebrâil’in Hz. Peygamber’e, onun da Cebrâil’e okuması mânasına bir terim.
ELFİYYE
Bazı bilgilerin kolay öğrenilmesi ve hatırda tutulması için manzum olarak yazılan 1000 beyitlik eserlere verilen ortak ad.
el-ELFİYYE
İbn Mâlik et-Tâî’nin (ö. 672/1274) Arap gramerine dair manzum eseri.
İBN MÂLİK et-TÂÎ
el-Elfiyye adlı eseriyle tanınan gramer, sözlük ve kıraat âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER