ABDÜLHAMÎD İSMAİL el-ENSÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLHAMÎD İSMAİL el-ENSÂRÎ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EHLÜ’l-HAL ve’l-AKD
Devlet başkanını seçmek ve gerektiğinde azletmekle yetkili olan heyet anlamında İslâm hukuku terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER