ABDÜLKADİR KARAHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKADİR KARAHAN

1913-2000
Müellif toplam 11 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İranî Diller ve Edebiyatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ADANALI HAYRET
Tanzimat’tan sonraki yıllarda eski şiiri devam ettiren şairlerin en tanınmışlarından biri.
ADANALI ZİYA
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatında daha çok hicivleriyle tanınan şair.
ÂŞIK EDEBİYATI
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp okuyan ya da halk hikâyeleri anlatan ve âşık adı verilen saz şairlerinin oluşturduğu edebiyat.
ÂŞIK ÖMER
Türk saz şairi.
ENDERUNLU VÂSIF
Divan şiirinin daha çok şarkılarıyla tanınan son temsilcilerinden.
ENVERÎ, Evhadüddin
İran edebiyatının en büyük kaside şairi.
FİGĀNÎ
Divan şairi.
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
HÂMÎ-i ÂMİDÎ
Divan şairi.
KIRK HADİS / 2. Bölüm: TÜRK EDEBİYATI
Çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı.
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER