ABDÜLKERİM ÜNALAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLKERİM ÜNALAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İBNÜ’z-ZÜBEYR es-SEKAFÎ
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.
KİYÂ el-HERRÂSÎ
Fıkıh, tefsir ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER