ABDULLAH A. BOKS - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH A. BOKS

1930-2009
Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ARAFAT
Mekke’nin doğusunda, haccın en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yer.
EBÛKUBEYS
Kâbe’nin yaklaşık 100 m. doğusunda bulunan küçük bir dağ.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER