ABDULLAH KARAHAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH KARAHAN

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MECMAU’z-ZEVÂİD
Nûreddin el-Heysemî’nin (ö. 807/1405) kendisine ait beş zevâid kitabını bir araya getirdiği eseri.
TEBÛZEKÎ
Hadis hâfızı.
UBEYDULLAH b. ABBAS
Hz. Peygamber’in amcasının oğlu, sahâbî.
YEZÎD b. ZÜREY‘
Hadis hâfızı.
YÛNUS b. UBEYD
Muhaddis tâbiî.
ZEVÂİD
Bazı hadis kitaplarında yer aldığı halde muteber hadis kaynaklarında bulunmayan rivayetleri bir araya getiren eserlerin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER