ABDÜLVEHHAB ÖZTÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLVEHHAB ÖZTÜRK

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Fıkıh
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
EDEBÜ’l-KĀDÎ
Hanefî fakihi Ebû Bekir el-Hassâf’ın (ö. 261/875) İslâm muhakeme usulüne dair eseri.
HASSÂF
Hanefî âlimi, müctehid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER