ABDURREZZAK TEK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURREZZAK TEK

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
RÛZBÂRÎ
İlk dönem sûfîlerinden.
SÜFYÂN es-SEVRÎ / 2. Bölüm: Tasavvuf
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
TEBETTÜL
Sâlikin her şeyden yüz çevirip bütün varlığıyla Allah’a yönelme halini ifade eden tasavvuf terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER