EDÎB NÂYİF ZİYÂB - TDV İslâm Ansiklopedisi

EDÎB NÂYİF ZİYÂB

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HUSRÎ, Ali b. İbrâhim
Bağdat şeyhi unvanıyla tanınan sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER