ADİL CÂSİM el-BEYÂTÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADİL CÂSİM el-BEYÂTÎ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
IRAK / 9. Bölüm: Eğitim ve Öğretim
Ortadoğu’da bir İslâm ülkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER