ADİL YAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ADİL YAVUZ

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Hadis
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
el-MAKĀSIDÜ’l-HASENE
Şemseddin es-Sehâvî’nin (ö. 902/1497) halk arasında meşhur olan hadislere dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER