AGİL ŞİRİNOV - TDV İslâm Ansiklopedisi

AGİL ŞİRİNOV

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Felsefesi ve Ahlak
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
TÛSÎ, Nasîrüddin / 1. Bölüm
İranlı âlim ve filozof.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER