AHMET DOĞAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET DOĞAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
SÂLİH BABA
Mutasavvıf şair.
ŞEYH MÜŞTÂK
Kādiriyye tarikatının Müştâkıyye kolunun kurucusu, şair.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER