AHMET HİKMET EROĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET HİKMET EROĞLU

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
PAPALIK
Katolik kilisesinin ruhanî ve cismanî liderliğini temsil eden makam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER