AHMET HULUSİ KÖKER - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET HULUSİ KÖKER

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İlimler Tarihi
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GEVHER NESİBE DÂRÜŞŞİFÂSI ve TIP MEDRESESİ
Anadolu’da İslâmî döneme ait en eski hastahane ve dünyanın ilk tıp fakültesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER