AHMET T. KARAMUSTAFA - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET T. KARAMUSTAFA

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
MENÂKIB-ı HOCA-i CİHÂN
Vâhidî’nin (ö. X./XVI. yüzyıl) Anadolu’daki derviş zümrelerine dair Türkçe eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER