AHMET TABAKOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMET TABAKOĞLU

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İMDÂDİYYE
Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl sonlarından itibaren görülen ve Tanzimat dönemine kadar devam eden malî bir yükümlülük.
ÖŞÜR / 2. Bölüm: Osmanlılar
Toprak ürünlerinden alınan zekât.
RESİM
Osmanlı malî terminolojisinde genel olarak vergi anlamında kullanılan bir terim.
TEKÂLÎF
Osmanlı maliyesinde devletin talep ettiği vergi ve harçların genel adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER