ALDO GALLOTTA - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALDO GALLOTTA

1941-1997
Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CENEVİZ
İtalya’nın kuzeybatı kesiminde Akdeniz kıyısında yer alan Cenova (Genova) ve Cenovalılar’a Türkler tarafından verilen ad.
GAZAVÂT-ı HAYREDDİN PAŞA
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını ve hâtıralarını ihtiva eden eser.
HASAN PAŞA
Barbaros Hayreddin Paşa’nın oğlu, Cezayir beylerbeyi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER