ALİ BİRİNCİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ BİRİNCİ

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı, İslam Felsefesi ve Ahlak, Türk Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
GERÇEK, Selim Nüzhet
Türk matbaacılığı, gazeteciliği ve tiyatrosu hakkındaki araştırmalarıyla tanınan yazar.
HALİM SABİT ŞİBAY
Son devir din âlimi ve II. Meşrutiyet döneminin önemli yayın organlarından İslâm Mecmuası’nın nâşiri.
HOCA RÂSİM EFENDİ
Son devir Türk fikir ve aksiyon adamı, dersiâm.
HÜRRİYET ve İTİLÂF FIRKASI
II. Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakkî iktidarına karşı kurulan Türk siyasî tarihinin ilk büyük muhalefet partisi.
İLMÎ BEY, Fânîzâde
Son devir gazeteci, şair ve edebiyatçılarından.
İSKİT, Server Rifat
Gazeteci, yazar, basın tarihçisi ve yayıncı.
İZMİRLİ, İsmail Hakkı / 1. Bölüm
Osmanlılar’ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim.
KEPECİOĞLU, Kâmil
Asker, tarihçi ve arşiv uzmanı.
KURAN, Ahmet Bedevi
Jön Türkler üzerine yayımladığı eserlerle tanınan tarihçi.
LUTFİ FİKRİ
Hukukçu ve siyaset adamı.
MEHMED GALİB BEY
Son devir devlet adamı, tarihçi ve yazar.
NÂCİM EFENDİ
Şair, hukukçu ve idareci.
PAKALIN, Mehmet Zeki
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü adlı eseriyle tanınan araştırmacı, yazar.
RIZA NUR
Hekim, siyaset adamı ve yazar.
ŞERİF PAŞA, Mehmed
Türk siyaset adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER