ALİ ERBAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ERBAŞ

Müellif toplam 3 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Dinler Tarihi
Müellifin özgeçmişi

Ordu Kabadüz’de doğdu (1961). Sakarya İmam-Hatip Lisesi’nden (1980) ve Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden (1984) mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kur’an’daki Tekrarlar ve Sırları” başlıklı teziyle yüksek lisansını (danışman: Yrd.Doç.Dr. İsmail Karaçam, 1987), “İlâhî Dinlerde Melek İnancı” başlıklı teziyle doktorasını (danışman: Doç.Dr. Ömer Faruk Harman, 1993) tamamladı. 1998 yılında doçent, 2004’te profesör unvanı aldı.

İstanbul Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak muhtelif camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı (1982-1993). Sakarya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde çeşitli akademik ve idarî görevlerde bulundu (1993-2006), dekanlık yaptı (2006-2011). Aynı dönemde Paris’te Centre George Pompidou ve Sorbonne Üniversitesi kütüphanelerinde dinler tarihi ve din bilimleri alanlarında araştırmalar yaptı (1994); bir yıl süreyle misafir öğretim üyesi olarak Strasbourg Beşerî Bilimler Üniversitesi’nde bulundu (1996-1997). Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri genel müdürlüğü (2011-2017) ve kısa bir süre Yalova Üniversitesi rektörlüğü (2017) görevlerini yürüttü.

Halen Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı olarak görevine devam etmektedir.

İlmî ve akademik çalışmaları dinler tarihi alanında, özellikle de Hıristiyanlık ve semavî dinler arası mukayeseli çalışmalar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Melekler Alemi: İlahi Dinlerde Melek İnancı (İstanbul 1998, 2012), Hıristiyan Ayinleri: Sakramentler (İstanbul 1998), Hıristiyanlıkta İbadet (İstanbul 2003), Hristiyanlık (İstanbul 2004), Hristiyanlık’ta Reform ve Protestanlık Tarihi (İstanbul 2004; Ankara 2016) ve Yaşayan Dünya Dinleri (Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir 2010) başlıca eserleridir. Ayrıca Dinler Tarihi Sözlüğü (yazarı: Mircea Eliade, İstanbul 1997), İslâm’la Yüzleşen Batı (yazarı: Michel Lelong, İstanbul 2006) ve Ortaçağ Hıristiyan Dünyasında Dinsel Şiddet: Engizisyon (yazarı: Guy Testas ve Jean Testas, İstanbul 2003) gibi alanıyla ilgili çeviri eserleri bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 1 Şubat 2018
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
İFRİT
Cinlerin reisi veya en güçlü, zeki, kurnaz ve zararlı olanı.
MELEK / 1. Bölüm
Allah’ın emirlerine tam itaat eden iyi nitelikteki ruhanî varlıklara verilen ad.
TÛBÂ / 1. Bölüm
Cennetteki bir ağaçla ilişkilendirilen Kur’an terimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER