ALI ES'AD ALI RAHMI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALI ES'AD ALI RAHMI

Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
DÂRÜ’l-KÜTÜBİ’l-MISRİYYE
Ali Paşa Mübârek tarafından 1870 yılında Kahire’de kurulan ve daha sonra Mısır millî kütüphanesi halini alan kütüphane.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER