ALİ FUAT BİLKAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ FUAT BİLKAN

Müellif toplam 2 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
HAYRİYYE
Nâbî’nin (ö. 1124/1712) nasihatnâme türündeki mesnevisi.
SEBK-i HİNDÎ
Divan şiirinde sanat ve anlam derinliğine dayanan üslûp akımı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER