ALİ FUAT ÖRENÇ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ FUAT ÖRENÇ

Müellif toplam 4 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
KALYONCU
Osmanlılar’da yelkenli gemilerin savaşçı neferlerine verilen ad.
MUTASARRIF
Osmanlı taşra teşkilâtında sancak veya livânın mülkî âmiri için kullanılan unvan.
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
YEDİ ADA CUMHURİYETİ
İyonya denizinde eski Venedik adalarından oluşturulan özerk idare (1800-1864).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER