ALİ İHSAN YURT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ İHSAN YURT

1927-1993
Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKRÎ, Kutbüddin
Halvetiyye tarikatının Bekriyye şubesinin kurucusu, müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER