ALİ İHSAN YURT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ İHSAN YURT

1927-1993
Müellif toplam 1 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEKRÎ, Kutbüddin
Halvetiyye tarikatının Bekriyye şubesinin kurucusu, müellif.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER